Referater og møder

20180611080636014

underskrevet-ref-generalforsamling-23-5-2017-doc

Generalforsamling i Gundsømagle Forsamlingshus Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19.00

Der indkaldes til generalforsamling i Gundsømagle Forsamlingshus tirsdag d 23. maj, hvor der som sædvanligt vil blive budt på en lille anretning.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne således:

1/ Valg af dirigent og protokolfører.
2/ Bestyrelsens beretning.
3/ Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4/ Valg til bestyrelsen

på valg er følgende
Arne Larsen (ønsker ikke genvalg)
Anne Nielsen (modtager genvalg)
Poul Erik Andersen (ønsker ikke genvalg)
Flemming Thomsen ( ønsker ikke genvalg)

Såfremt et medlem ønsker at indtræde i bestyrelsen bedes vedkommende kontakte formand Henrik Larsen -henrikgfh@gmail.com!

5/ Valg af suppleanter

Villiam Larsen (ønsker at indtræde i bestyrelsen).
Vacant.

6/ Valg af revisor.

7/ Valg af revisorsuppleant.

8/ Fastsættelse af pris på medlemsbeviser.

9/ Fastsættelse af antal medlemmer.

10/ Forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
a/ Bestyrelsen stiller forslag om, at der optages en kortfristet kassekredit til finansiering af renovering af klimaskærm (tagfornyelse).
b/ Bestyrelsen forelægger vedtægtsændringer
11/ Evt.

 

OBS!! Hvis du ønsker at deltage i spisningen på generalforsamlingen, skal du anmelde din deltagelse hos Jette Larsen tlf. 3043 1927 eller mail: a.s.larsen@mail.tele.dk